Pomiń nawigację

A3. Zaawansowane użytkowanie baz danych

Moduł A3 - ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Znajomości pojęć związanych z projektowanie i stosowaniem baz danych.
  • Umiejętności tworzenia struktury relacyjnej bazy danych.
  • Umiejętności tworzenia złożonych relacji między tabelami.
  • Umiejętności projektowania kwerend aktualizujących, usuwających i dołączających dane.
  • Umiejętności tworzenia kwerend parametrycznych, używania symboli wieloznacznych i pól obliczeniowych.
  • Stosowania formantów, pól obliczeniowych i podformularzy w formularzach.
  • Stosowania formantów, pól obliczeniowych i podraportów w raportach.

Pytania są zgodne z ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3, Sylabus, wersja 2.0.

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL.

Każdy egzamin wymaga poprawnych odpowiedzi na 2 pytania i wykonania 19 zadań, za które można łącznie otrzymać 100 punktów (5 punktów za każde zadanie i 5 za 2 pytania).

Aby zaliczyć test, zdający musi uzyskać 75 punktów na 100 możliwych (75%).

W celu pogłębienia wiedzy umieszczono 15 pytań i 3 niezależne od siebie bazy danych (różne pliki baz danych), po 40 zadań w każdym zestawie.

Pobierz spakowany plik Moduł A3.zip, rozpakuj go na pulpicie.

Jeżeli nie potrafisz wykonać zadania naciśnij przycisk Pokaż.