Pomiń nawigację

II. Zadanie 21

Zadanie 21

Utwórz kwerendę, która wyświetli wszystkie pola rekordów w tabeli tblKlienci, które mają powielone (dublowane) wartości pól ImięNazwisko.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.