Pomiń nawigację

II. Zadanie 1

Zadanie 1

Zmień opcje relacji między tabelami tblKlienci i tblRezerwacje oraz tblMiejsceWylotu  tblRezerwacje tak, aby:

  • wymusić więzy integralności,
  • zapewnić kaskadową aktualizację danych w polach pokrewnych,
  • zapewnić kaskadowe usuwanie rekordów pokrewnych.