Pomiń nawigację

III. Zadanie 25

Zadanie 25

Utwórz kwerendę o nazwie Pracownicy-zawody, która policzy ilu pracowników zatrudnionych jest w każdym z zawodów.