Pomiń nawigację

II. Zadanie 30

Zadanie 30

Otwórz raport rptHotele.

Dodaj podraport prptKoszty do sekcji Szczegóły raportu rptHotele, łącząc oba raporty polem HotelID.

Nie zamykaj projektu raportu.