Pomiń nawigację

III. Zadanie 18

Zadanie 18

Otwórz kwerendę Zarobki-wybrane.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby wyświetlić rekordy w których:

  • pole Stawka kończy się cyfrą 4,
  • pole Godziny nie rozpoczyna się cyframi 17.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę