Pomiń nawigację

I. Zadanie 29

Zadanie 29

Otwórz raport Analiza.

Pole tekstowe =Policz([Miejscowość]) przenieś z sekcji Wypożyczalnia - stopka do sekcji Wypożyczalnia - nagłówek.

Pole obliczeniowe sekcji Wypożyczalnia - nagłówek z funkcją =Suma([Liczba_dni]*[Cena]) sformatuj jako Waluta, bez miejsc dziesiętnych i wklej do sekcji Stopka raportu.

Nie zamykaj projektu raportu.