Pomiń nawigację

Pytanie 11

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Kwerenda krzyżowa:

Odpowiedzi

Tworzy tabele na podstawie innych tabel, "krzyżując ze sobą" odpowiednie pola.

Oblicza sumę, średnią lub inną funkcję agregująca, grupuje wyniki wzdłuż bocznej i górnej krawędzi arkusza danych.

Porównuje dane kilku tabel „krzyżując ze sobą” odpowiednie pola.

Pobiera wartości z jednego pola w tabeli i dokonuje obliczeń na nich i zapisuje w innej, "skrzyżowanej" tabeli.

Informacja zwrotna