Pomiń nawigację

III. Zadanie 32

Zadanie 32

Otwórz raport Analiza-płace. Modyfikuj raport:

  • dla pola Stawka zmień format na ,
  • dla pola Godziny zmień właściwości pola tak, aby była wyświetlana rzeczywista liczba godzin pracy każdego pracownika,
  • dla pola Premia ustaw format procentowy bez miejsc dziesiętnych po przecinku.