Pomiń nawigację

II. Zadanie 15

Zadanie 15

Otwórz kwerendę qryNajlepsi-klienci.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby:

  • pokazała 15 klientów z najwyższą średnią wartością pola Koszt,
  • dane 15 klientów dodała do tabeli tblNajlepsiKlienci.

Uruchom kwerendę, sprawdź, czy tabela tblNajlepsiKlienci zawiera 15 rekordów.

Zapisz i zamknij kwerendę.