Pomiń nawigację

III. Zadanie 11

Zadanie 11

Otwórz kwerendę Bez-pracowników.

Zmodyfikuj kwerendę:

  • zmień sprzężenie między tabelami tak, aby wyświetlić wszystkie rekordy z tabeli Zawody i tylko te rekordy z tabeli Pracownicy, w których połączone pola są sobie równe,
  • wpisz kryterium, które pokaże zawody bez pracowników.

Zmień typ kwerendy tak, aby w polu Uwagi tabeli Zawody pojawił się wpis Bez pracowników, gdy w tym zawodzie nie ma żadnego pracownika.

Zapisz i zamknij kwerendę.