Pomiń nawigację

II. Zadanie 3

Zadanie 3

Utwórz relację jeden-do-wielu pomiędzy tabelą tblPrzewoźnik i tabelą tblRezerwacje.

Utwórz relację jeden-do-wielu pomiędzy tabelą tblSprzedawcy i tabelą tblRezerwacje.

Włącz wymuszanie więzów integralności, automatyczną aktualizację i usuwanie rekordów pokrewnych.

Zamknij okno Relacje.