Pomiń nawigację

I. Zadanie 18

Zadanie 18

Utwórz kwerendę, która z tabeli Wypożyczenia usunie wszystkie rekordy z ID_ Klienta=16.

Zapisz kwerendę jako Usuwająca.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.