Pomiń nawigację

I. Zadanie 8

Zadanie 8

Otwórz kwerendę Marki-samochodów.

Wprowadź pole o nazwie Koszt, które obliczy iloczyn pól Liczba_dni i Cena.

Sprawdź, czy format wyniku obliczeń jest Walutowy.