Pomiń nawigację

II. Zadanie 27

Zadanie 27

Otwórz formularz frmPobyt-hotel.

Dodaj podformularz pfrmRezerwacje do sekcji szczegółów formularza frmPobyt-hotel, łącząc formularze polem HotelID.

Zmień rozmiar podformularza tak, aby wszystkie pola podformularza były widoczne.

Zapisz i zamknij formularz.