Pomiń nawigację

I. Zadanie 31

Zadanie 31

Eksportuj raport Analiza do pliku arkusza kalkulacyjnego Analiza.xls lub Analiza.xlsx, do folderu Moduł A3.