Pomiń nawigację

III. Zadanie 21

Zadanie 21

Utwórz kwerendę o nazwie Dołącz, która dołączy rekordy z tabeli Konta-nowe do tabeli Konta.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.