Pomiń nawigację

I. Zadanie 2

Zadanie 2

Utwórz relacje wiele-do-wielu między tabelami Klienci i Samochody poprzez tabelę Wypożyczenia.

Włącz:

  • wymuszanie więzów integralności,
  • automatyczną aktualizację danych w polach pokrewnych i
  • kaskadowe usuwanie rekordów pokrewnych.

Zamknij okno relacje.