Pomiń nawigację

III. Zadanie 7

Zadanie 7

W tabeli Pracownicy:

  • dla pola Nazwisko zmień właściwość pola tak, aby było wyświetlane wielkimi literami oraz było indeksowane, duplikaty OK,
  • dla pola DataZatrudnienia wprowadź maskę wprowadzania jako Data krótka,
  • zabezpiecz pole DataZatrudnienia tak, aby nie można wprowadzić daty wcześniejszej niż dzisiejsza.

Zamknij tabelę.