Pomiń nawigację

III. Zadanie 22

Zadanie 22

Utwórz kwerendę o nazwie Bez-konta wyszukującą niedopasowane dane, która będzie wyświetlała wszystkie pola rekordów tabeli Pracownicy, które nie pasują do rekordów tabeli Konta.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.