Pomiń nawigację

I. Zadanie 9

Zadanie 9

Zmodyfikuj projekt kwerendy Marki-samochodów tak, aby pokazała sumę i średnią wartość pola Koszt dla każdego pojazdu. 

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.