Pomiń nawigację

I. Zadanie 13

Zadanie 13

Utwórz kwerendę o nazwie Uwagi, która w tabeli Miejsce-odbioru, w polu Uwagi wpisze tekst: Bez wypożyczeń, jeśli pola Miejsce odbioru nie mają swoich odpowiedników tabeli Wypożyczenia.

Uruchom kwerendę, sprawdź, czy zmiany widoczne są w 6 rekordach tabeli Miejsce odbioru.

Zapisz i zamknij kwerendę.