Pomiń nawigację

I. Zadanie 24

Zadanie 24

Otwórz formularz Klienci-wypożyczenia.

W polu tekstowym Koszt wynajmu wpisz iloczyn pól Liczba_dni i Cena obliczający koszt wypożyczenia pojazdu.

Format pola - .

Nie zamykaj projektu formularza.