Pomiń nawigację

Pytanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Prawe sprzężenie zewnętrzne relacji pomiędzy tabelami:

Odpowiedzi

Uwzględnia tylko te rekordy, w których połączone pola w obu tabelach są sobie równe.

Uwzględnia wszystkie rekordy z tabeli wskazanej w polu Nazwa tabeli po lewej i tylko te rekordy z tabeli wskazanej w polu Nazwa tabeli po prawej, w których połączone pola są zgodne.

Uwzględnia wszystkie rekordy z tabeli wskazanej w polu Nazwa tabeli po prawej i tylko te rekordy z tabeli wskazanej w polu Nazwa tabeli po lewej, w których połączone pola są zgodne.

Nie ma takiego sprzężenia.

Informacja zwrotna