Pomiń nawigację

I. Zadanie 15

Zadanie 15

Utwórz kwerendę o nazwie TakieSameAuta, która będzie wyświetlała wszystkie pola tabeli Wypożyczenia dla których wartości pola ID_Klienta i ID_Samochodu są takie same (klienci wypożyczali te same samochody).

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.