Pomiń nawigację

Pytanie 10

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Do czego służy system CRM (Customer Relationship Management System) - zarządzanie relacjami z klientem?

Odpowiedzi

Tworzenia i używania zintegrowanej bazy danych z wszystkimi informacjami o klientach swojej firmy.

Wspierania zarządzania działem sprzedaży i utrzymywaniem kontaktów z klientami.

Koordynacji zamówień i kontroli płatności za te zamówienia.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Informacja zwrotna