Pomiń nawigację

III. Zadanie 35

Zadanie 35

W raporcie Dział-popyt:

  • ukryj sekcję Szczegóły,
  • grupuj dane według pola Zawód, z sekcją Zawód - nagłówek,
  • w sekcji Zawód - nagłówek wstaw pole Zawód z tabeli Zawody i formant, które policzy pracowników w tym zawodzie,
  • w sekcji Stopka raportu wstaw formant pokazujący średnią wartość zarobków pracowników tej wyimaginowanej firmy.

Zapisz i zamknij raport.