Pomiń nawigację

II. Zadanie 36

Zadanie 36

Otwórz raport rptSprzedawca.

Usuń z projektu raportu pola Imię i Nazwisko.

Umieść formant, w którym widoczne będzie Imię i Nazwisko sprzedawcy przedzielone spacją.

Dodaj podraport prptKoszty do sekcji Szczegóły raportu rptSprzedawca, łącząc oba raporty polem SprzedawcaID.

Nie zamykaj projektu raportu.