Pomiń nawigację

III. Zadanie 16

Zadanie 16

Otwórz kwerendę Wynagrodzenia.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby w tabeli Płace, dla każdego pracownika, gdy liczba godzin jest większa lub równa 200 aktualizowała pole Premia na 10%.

Otwórz tabelę Płace i sprawdź skutek działania kwerendy.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.