Pomiń nawigację

I. Zadanie 17

Zadanie 17

Utwórz kwerendę Data zwrotu pokazującą pola tabeli Wypożyczenia.

Dodaj wyrażenie o nazwie Data zwrotu, które pokaże datę zwrotu pojazdu.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.