Pomiń nawigację

I. Zadanie 22

Zadanie 22

Otwórz Formularz Klienci.

Dodaj do formularza pole Miejscowość.

Ustaw kolejność dostępu klawiszem Tab w następującym porządku:

  • ID_Klienta
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres
  • Miejscowość.

Nie zamykaj projektu formularza.