Pomiń nawigację

II. Zadanie 32

Zadanie 32

Otwórz raport rptLinie-lotnicze.

Pokaż rzeczywisty koszt wyjazdu każdego turysty.

Wstaw formant obliczający koszt wyjazdu w €, dzieląc koszt wyjazdu w zł przez kurs euro (dowolny).

Nie zamykaj projektu raportu.