Pomiń nawigację

I. Zadanie 19

Zadanie 19

Utwórz kwerendę o nazwie BezRezerwacji wyszukującą niedopasowane dane, która będzie wyświetlała wszystkie pola rekordów tabeli Klienci, które nie pasują do rekordów tabeli Wypożyczenia.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.